Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Norsminde Jolleklub.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i Norsminde Jolleklub behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig

I Norsminde Jolleklub er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig.

Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:
Opkrævning af kontingent til Norsminde Jolleklub.
Oplysninger om aktiviteter i Norsminde Jolleklub.

Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Tlf. nr.
Email-adresse

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger, men på vores hjemmeside under de beskyttede medlemssider, vil navn og telefonnummer blive lagt op under vores pladsoversigt. Desuden vil personer, der har tilmeldt sig nødhjælpslisten optræde på denne med navn og telefonnummer.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe du er medlem af Norsminde Jolleklub.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: kontakte formanden af bestyrelsen i Norsminde Jolleklub, kontakt formular findes på vores hjemmeside www.norsminde-jolleklub.dk.

Sidst opdateret: 21-05-2018