Nødlisten opdateres

Vi har i klubben en liste over medlemmer, som er villige til at hjælpe, hvis et andet medlem er kommet i nød på havet.
Denne liste er vi gået igang med at opdatere, så hvis du vil være på listen skal du skrive dig på sedlen, som hænger i klubhuset eller sende en mail til Kim Vullum. Tryk her for at sende Kim en mail.
Du skal skrive navn, bådplads nr. og tlf nr.

Sidste frist for at skrive sig på nødlisten er den 28. marts 2018.

Klubaften 12. marts 2018

Vi inviterer alle til en spændende aften med fokus på sikkerhed

Hvordan kalder man om hjælp hvis man får problemer? Ved du, hvordan kommer man om bord på båden igen? Har du nogensinde overvejet, om waders er farlige?

Mandag d. 12 Marts inviterer vi i Norsminde Jolleklub til en aften, hvor vi hører om fritidsfiskeri og sikkerhed.

Vi er så heldige, at vi denne aften har besøg af en ekspert fra Søsportens Sikkerhedsråd, som en del af Sejl Sikkert-kampagnen. Du vil blive præsenteret for et oplæg om fritidsfiskeri og sikkerhed, og du vil blive introduceret til sikkert grej, fiskeegnede veste og risikoen ved waders. Du vil desuden blive undervist i, hvordan du laver en sikkerhedsplan for din fisketur. Der vil også være diskussion undervejs.

Da der kan være risiko for, at det er dig, der en dag falder overbord, er det en god ide at invitere dine gaster/medsejlere til at deltage denne aften og give dem et grundkursus i fritidsfiskeri og sikkerhed.

Aftenen starter kl. 19.30, og vi forventer at være færdig ca. kl. 21.30.

Medbring gerne smartphone eller tablet denne aften.

Vi vil gerne vide, hvor mange, der deltager. Derfor skal du tilmelde jer til senest Onsdag d. 7 Marts på kimvullum@gmail.com eller på den seddel der hænger i klubhuset.

Vi glæder os til en spændende aften! 

Mange hilsner
Kim B Nielsen – Fritz Zeppelin – Kim Vullum

Slæbestedet lukkes

Til alle pladshavere i Norsminde jollehavn 

Århus kommune har besluttet at lukke slæbestedet for offentligheden, hvilket betyder at der i nær fremtid kommer et aflåst led , hvor vejen fører ned til slæbestedet. 
Jolleklubben får en nøgle til låsen, og pladshavere i jollehavnen vil stadig have uhindret adgang til at benytte slæbestedet. 
Der udestår stadig et spørgsmål om tilgangen til nøglen. 

Vi er af Århus kommune blevet bedt om at rydde parkeringspladserne langs Norsmindevej, men da det gik for langsomt, kontaktede kommunen politiet for at få gang i sagerne. Der blev klistret meddelelser op på de parkerede både og trailere med besked om at flerne dem inden for 48 timer. 
Da det ikke gav den ønskede reaktion, blev et antal trailere fjernet af politiet, via en vognmand. 

Bestyrelsen ønskede at bibeholde parkeringspladserne til vinterparkering af både og trailere fra 15/10 til 15/4, hvilket vi forelagde for kommunen. De ville undersøge om det var muligt. 
Jeg har modtaget et afslag, det var ikke muligt. Jeg vil igen forsøge at kontakte vejafdelingen i Århus kommune for et uddybende svar. 

Både der skal vinterparkeres kan stadig placeres på sydsiden, aftal med Gert Rasmussen om hvornår og hvor. 

Pbv. Jørn